Πολιτική cookies

Η παρούσα πολιτική διέπει τη χρήση των cookies από την ιστοσελίδα www.paidikokouti.gr (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας “Ιστοσελίδα”). Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας (καλουμένου εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας “Χρήστης”) χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνεί με τη χρήση των cookies σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Αν δε συμφωνεί θα πρέπει να ρυθμίσει τον περιηγητή (web browser) του ανάλογα ή να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ο Χρήστης απενεργοποιήσει τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, η παροχή των υπηρεσιών από τον παρόντα ιστοχώρο ενδέχεται να εμποδιστεί.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να είναι δυνατή η αναγνώριση των σελίδων που χρησιμοποιεί ο Χρήστης κατά την περιήγησή του στον παρόντα ιστοχώρο καθώς και των προτιμήσεών του, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, μέσω των οποίων ο εξυπηρετητής (server) αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μέσω του περιηγητή (web browser), δίχως όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου, που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του παρόντος ιστοχώρου και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς από την άποψη της επισκεψιμότητας από πλευράς του Χρήστη. Ο Χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον περιηγητή του (web browser) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να μην επιτρέπει τη χρήση των cookies σε καμία περίπτωση, να λαμβάνει προγενέστερη ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Χρήστης απενεργοποιήσει τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, η παροχή των υπηρεσιών από τον παρόντα ιστοχώρο ενδέχεται να εμποδιστεί. Τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργεί σωστά η Ιστοσελίδα.

 

Είδη cookies που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα

Παροδικά cookies: Τα συγκεκριμένα cookies υπάρχουν μόνο όσο διαρκεί η επίσκεψη του Χρήστη στην Ιστοσελίδα και διαγράφονται με το κλείσιμο του περιηγητή (web browser).

Επίμονα cookies: Τα συγκεκριμένα cookies διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι τα παροδικά αλλά μπορούν να διαγραφούν από τον Χρήστη όποτε το επιθυμεί.

Cookies για ανάλυση: Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλυθεί η χρήση του παρόντος ιστοχώρου. Τα cookies βοηθούν στη δημιουργία στατιστικών τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη αναφορών (reports). Μοναδικός σκοπός είναι να δίνεται πάντα η καλύτερη εμπειρία στο Χρήστη.

Cookies τρίτων: Κατά τη σύνδεση με δικτυακούς ιστοχώρους τρίτων μέσω του παρόντος ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών δικτύων (ενδεικτικά: facebook, youtube), είναι πιθανό να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του Χρήστη cookies. Συμπληρωματικά, η Ιστοσελίδα συνεργάζεται με δίκτυα συνεργατών (affiliate networks) όπου και μέσω αυτών εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή του Χρήστη. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ύπαρξη του παρόντος ιστοχώρου. Δίνουν πληροφορίες για τις επιλογές του Χρήστη. Υπεύθυνος για την πολιτική των cookies τρίτων είναι ο κάθε τρίτος που τα τοποθετεί. Η Ιστοσελίδα δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου για τα συγκεκριμένα cookies.

Κάθε αλλαγή στην πολιτική cookies θα αναρτάται άμεσα στον παρόντα ιστοχώρο με παράλληλη σχετική ένδειξη.

Ο Χρήστης για περαιτέρω πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.